algemene voorwaarden

Welkom bij r1-agostini!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van r1-agostini, te vinden op r1-agostini.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf r1-agostini niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden beschouwd als onderling uitwisselbaar en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot r1-agostini, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van r1-agostini.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat mensen onze website gemakkelijker kunnen bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten r1-agostini en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op r1-agostini. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen van r1-agostini voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Publiceer materiaal van r1-agostini opnieuw
Materiaal van r1-agostini verkopen, verhuren of in licentie geven
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van r1-agostini
Herdistribueer inhoud van r1-agostini
Deze overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de generator voor algemene voorwaarden en de generator van het privacybeleid.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. r1-agostini filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van r1-agostini, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die zijn mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is r1-agostini niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen hierover. website.

r1-agostini behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.
U verleent r1-agostini hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsinstellingen voor fondsenwerving die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of zakelijke informatie;
dot.com gemeenschapssites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
distributeurs van onlinegidsen;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet ongunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van r1-agostini; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar r1-agostini. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan wordt gekoppeld; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.
Het gebruik van het logo van r1-agostini of ander artwork is niet toegestaan ​​om te linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen link (s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy
Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
sluit een van onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

r1-agostini.nl
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart